BỘ Y TẾ
BAN GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
ĐẢNG ỦY
BỆNH VIỆN
Công đoàn
Đoàn TNCSHCM
Hội cựu chiến binh
Các hội đồng, Ban
Tổng số đơn vị trực thuộc bệnh viện
65
Trung tâm
05
Phòng khám chức năng
10
Khoa khám bệnh & ĐTTN
08
Khoa hồi sức cấp cứu
05
Khoa nội
13
Khoa ngoại
13
Khoa điều trị theo yêu cầu
04


Khoa cận lâm sàn
09
Tổng số đơn vị trực thuộc bệnh viện
65
Đơn vị chức năng thuộc bệnh viện
04
Đơn vị chức năng thuộc trung tâm
16
Đơn vị trực thuộc khoa phòng
18
Khối chức năng
  • TT Thông tin thuốc khu vực (DI&ADR)
  • TT Đào tạo & Chỉ đạo tuyến
   • Văn phòng TT
   • P. Đào tạo
   • P. NCKH
   • P. CĐT - LPCB
   • T. PP - KNLS
  • P. Kế hoạch tổng hợp
  • P. Tài chính kế toán
  • P. Điều dưỡng
  • P. Tổ chức cán bộ
   • Bp. Bảo vệ CTNB
  • P. Hành chính
   • Đv. Quan hệ báo chí
  • P. Quản trị
   • Đv. Quản lý dự án
  • P. Công nghệ thông tin
  • P. Trang thiết bị y tế
  • P. Quản lý chất lượng
   • Đv. Quản lý nguy cơ
  • P. Công tác xã hội
  • Đội bảo vệ TTAN
  • Đv điều phối ghép các BPCTN
  • Đv An toàn vệ sinh lao động - Bức xạ
  • Đv Dịch vụ
Khối lâm sàng
  • TT Tim mạch Chợ Rẫy
   • K. HS Phẫu thuật tim
    • Đv. Tim bẩm sinh
   • K. Nội tim mạch
   • K. Tim mạch can thiệp
   • Tre em
  • TT Ung bứu Chợ Rẫy
   • K. Hóa - Xạ trị
   • K. Điều trị nội trú
   • K. U gan
  • K. Khám bệnh
   • Đv Y tế cơ quan
  • Phân HĐ Giám định YK TW II
  • K. Khám bệnh II
  • K. CSSK Theo Yêu Cầu
  • K. Khám xuất cảnh
  • K. Khám vật lý trị liệu
   • Đv. CSSK tại nhà
   • Đv Y học dân tộc
  • K. Dinh Dưỡng
  • K. Phẫu thuật GMHS
  • K. Chấn thương sọ não
  • K. Cấp cứu
  • K. Hồi sức cấp cứu
  • K. Hồi sức ngoại thần kinh
  • K. Ngoại thần kinh
   • Đv Gamma Knife
  • K. Ngoại tiêu hóa
  • K. Ngoại gan mật tụy
  • K. Ngoại tiết niệu
  • K. Ngoại chấn thương chỉnh hình
  • K. Tai mũi họng
  • K. Tạo hình thẩm mỹ
  • K. Mắt
  • K. Ngoại lồng ngực
  • K. Phẫu thuật mạch máu
  • K. Phỏng
  • K. Nội tổng quát 9B1
  • K. Nội tổng quát 10B1
  • K. ĐT theo yêu cầu 10B3
  • K. ĐT theo yêu cầu T6
  • K. Nội phổi
  • K. Nội tiêu hóa
  • K. Nội thần kinh
   • Đv Thăm dò chức năng TK
  • K. Nội thận
  • K. Bệnh nhiệt đới
   • Đv Hồi sức chống độc
  • K. Thận nhân tạo
  • K. Nội tiết
  • K. Nội cơ xương khớp
  • K. NC & ĐT Viêm gan
  • K. Huyết học
   • Đv Xét nghiệm Huyết học
   • Đv Điều trị trong ngày
   • Đv Sinh học PT-DT
   • Đv Ghép TBGNV
Khối cận lâm sàng
  • TT Truyền máu Chợ Rẫy
   • Đv Vận động và tiếp nhận máu
   • Đv Sàng lọc và miễn dịch máu
   • Đv Sản xuất chế phẩm máu
   • Đv lưu và cấp phát máu
   • Đv An toàn truyền máu
  • K. Dược
   • Đv Dược lâm sàn
  • K. Kiểm soát nhiễm khuẩn
   • Bp Tiếp liệu thanh trùng
  • K. Vi sinh
  • K. Sinh hóa
  • K. Siêu âm - TDCN
  • K. Chẩn đoán hình ảnh
  • K. Giải phẫu bệnh
  • K. Nội soi
  • K. Y học hạt nhân
   • Đv. PET - CT & Cyclotron
WEBSITE LINK
Collapse