Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

 

  

 

TS. BS.CKII Nguyễn Tri Thức

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện

     
 

 
 BS. CKII Phạm Thanh Việt
Phó Giám đốc Bệnh viện - Phu trách chuyên môn
PGS. TS. BS Lâm Việt Trung
Phó Giám đốc Bệnh viện
TS. DS Nguyễn Quốc Binh
Phó Giám đốc Bệnh viện - Phụ trách kinh tế

 

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn