Ban Giám Đốc

Ban lãnh đạo:

- Tiến sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức - Giám đốc, Bí thư Đảng ủy

- Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo - Phó giám đốc

- Tiến sĩ, Bác sĩ Lâm Việt Trung - Phó giám đốc

  

 

Giám đốc
Bí thư Đảng ủy

TS. BS.CKII Nguyễn Tri Thức

 

 
Phó giám đốc
  PGS.TS Phạm Thị Ngọc Thảo
Phó giám đốc
TS. BS Lâm Việt Trung

 

Các Tin Khác
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn