Another Document
Văn bản khác
  • Về việc tích cực triển khai các giải pháp phòng chống bệnh tay chân miệng

  • Về việc tăng cường thực hiện quy định chuyển tuyến người bệnh sởi giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  • Về việc tăng cường các giải pháp kiểm soát lây nhiễm bệnh sởi trong bệnh viện

  • Về việc ban hành hướng dẫn thực hiện cải tiến chất lượng chăm sóc về điều trị HIV/AIDS đối với hoạt động khám ngoại trú

  • Quyết định số: 458/QĐ-BYT về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế

<< < 1 > >> 
WEBSITE LIÊN KẾT
Thu gọn