Các chương trình
  • Bài học thực hành Hướng dẫn thực hành siêu âm: Hướng dẫn sử dụng máy siêu âm; Hướng dẫn siêu âm thủ thuật; Hướng dẫn siêu âm bụng tổng quát. BSCKII. Lê Thanh Toàn, Khoa Siêu âm- Thăm dò chức năng hướng dẫn. Bài giảng trong chương trình hợp tác BVCR- JICA thực hiện tại BV Chợ Rẫy 2018.

    29/06/2018

<< < 1 > >>